Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8473
Title: Навантаженість багатопарних фрикційних вузлів гальмівних систем бурових лебідок
Authors: Криштопа, Л. І.
Keywords: багатопарні фрикційні вузли
бурова лебідка
гальмівний шків
динамічна навантаженість
стрічково-колодкове гальмо
теплова навантаженість
многопарные фрикционные узлы
буровая лебедка
тормозной шкив
динамическая нагруженность
ленточно-колодочный тормоз
тепловая нагруженность
multipair friction units
drilling hoist
brake cone
dynamic loading
band-block brake
thermal loading
Issue Date: 2006
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Криштопа, Людмила Іванівна Навантаженість багатопарних фрикційних вузлів гальмівних систем бурових лебідок : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 30.06.06 / Л. І. Криштопа. - Івано-Франківськ, 2006. - 233 с. - 161-177.
Abstract: Мета роботи - підвищення ефективності роботи стрічково-колодкових гальм бурових лебідок шляхом зниження динамічної і теплової навантаженостей за рахунок використання багатопарних фрикційних вузлів. На захист виносяться наступні задачі: - розробити елементи теорії взаємодії багатопарних фрикційних вузлів гальма; - встановити закономірності зміни основних експлуатаційних параметрів багатопарних фрикційних вузлів стрічково-колодкового гальма; - виконати розрахунок основних раціональних конструктивних параметрів багатопарних фрикційних вузлів стрічково-колодкового гальма; - оцінити зношування накладок у багатопарних фрикційних вузлах гальма; - розробити метод розрахунку теплових втрат від гальмівних шківів бурових лебідок; - удосконалити метод зниження теплової навантаженості на поверхнях пар тертя стрічково-колодкових гальм шляхом використання ефекту Пельтьє.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8473
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d274.pdf18.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.