Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8475
Title: Оптимальне керування процесом буріння нафтових і газових свердловин з дискретно-неперервною зміною керувальних дій
Authors: Кропивницька, В. Б.
Keywords: буріння
математичне моделювання
ідентифікація
коефіцієнт чутливості
критерій оптимальності
оптимальне керування
дискретно-неперервні керувальні дії
відпрацювання доліт
бурение
математическое моделирование
идентификация
коэффициент чувствительности
критерий оптимальности
оптимальное управление
дискретно-непрерывные управляющие воздействия
отработка долот
bore drilling
mathematical design
authentication
coefficient of sensitiveness
optimum
optimal management
chisel working off
Issue Date: 2007
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Кропивницька, Віталія Богданівна Оптимальне керування процесом буріння нафтових і газових свердловин з дискретно-неперервною зміною керувальних дій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів" : Дата захисту 05.10.07 / В. Б. Кропивницька. - Івано-Франківськ, 2007. - 176 с. : 148-162.
Abstract: Метою даної роботи є розробка методів і алгоритмів оптимального керування процесом буріння нафтових і газових свердловин з дискретно-неперервною зміною керувальних дій. Досягнення цієї мети вимагає розв’язання таких взаємопов’язаних задач: - формалізація процесу буріння і розробка на цій основі узагальненої математичної моделі процесу буріння свердловин; - розробка методів і алгоритмів ідентифікації параметрів узагальненої математичної моделі, які враховують зміну умов буріння; - дослідження впливу параметрів ідентифікації на точність математичної моделі; - розробка методу оптимального керування процесом буріння нафтових і газових свердловин з дискретно-неперервною зміною керувальних дій; - синтез алгоритмів та програмного забезпечення на основі розробленого методу; - розробка методу та алгоритму прогнозування тривалості спуско- підіймальних операцій на базі штучних нейромереж та його порівняльний аналіз з іншими методами; - розробка методу побудови системи оптимального керування процесом буріння нафтових і газових свердловин з дискретно-неперервною зміною керувальних дій та розробка інтерфейсу оператора системи. Об’єктом дослідження є технологічний процес буріння нафтових і газових свердловин роторним способом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8475
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d308.pdf29.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.