Skip navigation
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8477
Название: Особливості аномального магнітного поля над родовищами вуглеводнів (на прикладі центральної частини Дніпровсько-Донецької западини)
Авторы: Кудеравець, Р. С.
Ключевые слова: магнітометрія
аномальне магнітне поле
магнітна сприйнятливість
осадові породи
літомагнітиий горизонт
геомагнітні моделі
магнитометрия
аномальное магнитное поле
магнитная восприимчивость
осадочные породы
литомагнитный горизонт
геомагнитные модели
magnetometry
anomalous magnetic field
magnetic susceptibility
sedimentary rocks
iithomagnetic horizon
geomagnetic models
Дата публикации: 2009
Издательство: Львів
Библиографическое описание: Кудеравець, Роман Степанович Особливості аномального магнітного поля над родовищами вуглеводнів (на прикладі центральної частини Дніпровсько-Донецької западини) : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 22.05.09 / Р. С. Кудеравець. - Львів, 2009. - 221 с. - 166-181.
Краткий осмотр (реферат): Метою дисертаційної роботи є встановлення особливостей локального АМП над нафтогазовими родовищами і перспективними структурами Центральної частини ДДЗ та його інтерпретація, оцінка пошукової інформативності геомагнітних даних у комплексі геофізичних методів пошуків нафти і газу. Для реалізації даної мети були визначені наступні завдання: - вивчити закономірності вертикального та латерального розподілу магнітних характеристик осадових товщ у межах нафтогазоносних структур; -з'ясувати особливості просторової структури локального АМП над нафтогазовими родовищами і перспективними структурами Центральної частини ДДЗ та фактори, що її визначають; - побудувати геомагнітні моделі нафтогазових родовищ та перспективних структур; - оцінити інформативність геомагнітних даних у комплексі геофізичних методів пошуків нафти і газу та можливостей їх застосування в умовах ДДЗ
The purpose of the dissertation is to establish the features of local AMP over oil and gas fields and promising structures of the Central part of the DDZ and its interpretation, evaluation of exploratory informativeness of geomagnetic data in a set of geophysical methods of oil and gas exploration. To achieve this goal, the following tasks were identified:- to study the regularities of vertical and lateral distribution of magnetic characteristics of sedimentary strata within oil and gas structures; -to find out the features of the spatial structure of the local AMP over oil and gas fields and promising structures of the Central part of the DDZ and the factors that determine it; - build geomagnetic models of oil and gas fields and promising structures; - to evaluate the informativeness of geomagnetic data in the complex of geophysical methods of oil and gas exploration and the possibilities of their application in the conditions of DDZ.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8477
Располагается в коллекциях:Дисертації

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
d338.pdf48.17 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google Scholar


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.