Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8706
Title: Удосконалені методи підвищення точності результатів дослідження поверхневого натягу рідин та пристрій для їх реалізації
Authors: Кучірка, Ю. М.
Keywords: дослідження
динамічний поверхневий натяг
рівноважний поверхневий натяг
метод максимального тиску у бульбашці
исследование
динамическое поверхностное натяжение
равновесное поверхностное натяжение
три капилляры
метод максимального давления в пузырьке
research
dynamic surface tension
equilibrium surface tension
three capillaries
the method of maximum pressure in the bubble
Issue Date: 2013
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Кучірка, Юрій Михайлович Удосконалені методи підвищення точності результатів дослідження поверхневого натягу рідин та пристрій для їх реалізації : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 28.05.13 / Ю. М. Кучірка. - Івано-Франківськ, 2013. - 270 с. : табл. - 134-145.
Abstract: Мета роботи: підвищення точності результатів досліджень рівноважного та динамічного поверхневих натягів рідин і розчинів ПАР за максимальним тиском у бульбашці шляхом розроблення удосконалених методів таких досліджень та трикапілярного пристрою, що їх реалізує. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: - здійснити аналіз відомих методів і приладів для дослідження РПН і ДПН рідин і розчинів ПАР за максимальним тиском у бульбашці; - розробити методику фіксації моменту досягнення максимального тиску бульбашці у процесі розрахунку геометричних параметрів меніска у цей момент; - розробити удосконалені методи визначення РПН і ДПН рідин і розчинів ПАР із застосуванням трьох капілярів за максимальними тисками у бульбашках, які утворюються на нижніх торцях цих капілярів; - розробити удосконалену процедуру визначення моментів максимальних тисків у процесі їх вимірювання; - розробити та виготовити трикапілярний пристрій для автоматизованого дослідження РПН і ДПН рідин і розчинів ПАР; - розробити методику урахування впливу пневматичних опорів елементів вимірювальної схеми трикапілярного пристрою на виміряні максимальні тиски у бульбашках, що утворюються із трьох капілярів, а також методику визначення радіусів цих капілярів; - здійснити метрологічний аналіз розроблених методів і трикапілярного пристрою для дослідження РПН і ДПН рідин і розчинів ПАР, а також розробити проект методики повірки цього пристрою; - провести лабораторні і натурні випробування трикапілярного пристрою для дослідження РПН і ДПН рідин і розчинів ПАР. Об’єктом дослідження є процес дослідження поверхневого натягу однокомпонентних рідин, промислових розчинів ПАР і біологічних рідин людського організму. Предметом дослідження є удосконалені методи підвищення точності досліджень поверхневого натягу рідин і розчинів ПАР за максимального тиском у бульбашці.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8706
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d478.pdf17.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.