Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8711
Title: Розробка системи контролю якості полівінілхлориду в процесі його виробництва
Authors: Лещій, Р. М.
Keywords: система контролю
полівінілхлорид
реактор полімеризації
мішалка
комплексний показник якості
потужність
інформаційна модель
система контроля
реактор полимеризации
мешалка
комплексный показатель качества
мощность
информационная модель
PVC
control system
polymerization reactor
integral quality indicator
power
information model
Issue Date: 2005
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Лещій, Романа Михайлівна Розробка системи контролю якості полівінілхлориду в процесі його виробництва : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 24.06.05 / Р. М. Лещій. - Івано-Франківськ, 2005. - 200 с. - 156-165.
Abstract: Метою роботи є розробка системи неперервного контролю комплексного показника якості К для роботи в умовах функціонування реактора полімеризації вінілхлориду, використання якої дозволить підвищити якість виробництва ПВХ та попередити виникнення аварійних ситуацій. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: • проаналізувати сучасний стан проблеми контролю якості полівінілхлоридних смол, виходячи з особливостей технології їх виготовлення; • розробити узагальнену модель об’єкта контролю константи Кф, провести аналітико-статистичний аналіз та оцінити кореляційні зв’язки між параметрами стану об’єкта і вхідними змінними, а також зв’язки енергетичних показників електроприводу мішалки реактора полімеризації з параметрами і показниками режиму полімеризації вінілхлориду та комплексним показником якості К; • розробити метод неперервного контролю комплексного показника якості К в реакторі полімеризації вінілхлориду на основі встановлення його взаємозв’язку з найбільш впливовим фактором та проаналізувати похибки методу; • на основі запропонованого методу розробити алгоритмічну структуру і принципову схему пристрою контролю показника якості К, обґрунтувати його параметри і схемотехнічні рішення та провести дослідження вимірювального каналу пристрою контролю комплексного показника якості полівінілхлориду К; • провести дослідження розробленого методу контролю показника К в промислових умовах і показати його ефективність. Об’єктом дослідження є процеси, що відбуваються у виробництві полівінілхлориду емульсійного. Предметом дослідження є розробка системи неперервного контролю процесу полімеризації.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8711
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d260.pdf9.51 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.