Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8714
Title: Удосконалення фізико-хімічних методів збереження стійкості стінок свердловин в процесі буріння
Authors: Васильченко, А. О.
Keywords: буровий розчин
діелектрична проникність
інгібування
осмос
структурна організованість
градієнт
ентропоосмос
буровой раствор
ингибирование
осмос
структурная организованность
радиент
энтропоосмос
drilling fluids
dielectric permeability
osmosis
structural organization
gradient
entropoosmosis
Issue Date: 2001
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Васильченко, Анатолій Олександрович Удосконалення фізико-хімічних методів збереження стійкості стінок свердловин в процесі буріння : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 05.09.01 / А. О. Васильченко. - Івано-Франківськ, 2001. - 136 с. - 119-134.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності фізико -хімічних методів збереження стійкості стінок свердловин в процесі буріння. Досягнення поставленої мети пов'язане з вирішенням наступних завдань: 1. Розробка та обгрунтування ентропоосмотичної моделі фізико -хімічного механізму руйнування стінок свердловин. 2. Розробка способу оцінки осмотичних властивостей бурових розчинів і дослідження впливу хімічних реагентів на рівень осмотичних властивостей. 3. Розробка та удосконалення рецептур бурових розчинів з високими інгібуючими властивостями. 4. Промислове впровадження розроблених рецептур бурових розчинів та оцінка їх ефективності. Об'єктом дослідження даної роботи є фізико-хімічні процеси в системі БР-ПЗС, які викликають руйнування стінок свердловини. Предметом дослідження є самодовільний рух води в системі БР-ПЗС. В роботі застосовувались наступні методи дослідження: лабораторні експерименти з моделювання фізико-хімічних процесів; теоретичний аналіз результатів лабораторних експериментів із залученням елементів синергетичного підходу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8714
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d190.pdf8.8 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.