Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8716
Title: Удосконалення тампонування газових свердловин (на прикладі родовищ Дніпровсько-Донецької западини)
Authors: Лазаренко, О. Г.
Keywords: тампонажний розчин
цементний камінь
гідростатичний тиск
проникність
міграція пластових флюїдів
очікування тужавіння цементного розчину
суффозія
гідратація
АКОРбзоо-
тампонажный раствор
цементный камень
гидростатическое давление
проницаемость
миграция пластовых флюидов
ожидание затвердения цементного раствора
суффозия
гидратация
АКОРбзоо-
grouting mortar
cement rock
hydrostatic pressur
permeability
migration of stratum fluids
expectancy of grouting mortar setting
suffosion
hydration
АКОРбзоо-
Issue Date: 2001
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Лазаренко, Олександр Григорович Удосконалення тампонування газових свердловин (на прикладі родовищ Дніпровсько-Донецької западини) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.10 "Буріння свердловин" : Дата захисту 08.02.02 / О. Г. Лазаренко. - Івано-Франківськ, 2001. - 163 с. - 130-144.
Abstract: Підвищення якості розмежування газонос¬них пластів на родовищах Дніпровсько-Донецької западини регулюванням технологічних параметрів тампонажного розчину домішками кремнійорганіч- них сполук з ряду силанів та удосконалення технології цементування свердловин. Об’єкт дослідження - матеріали і технології для цементування свердловин, які забезпечують герметичність цементного каменю в період ОТЦ. Предмет дослідження - умови формування герметичного цементного кільця за обсадною колоною під час тужавіння тампонажного розчину. При виконанні дисертації використовувались відомі методи обробки і аналізу промислових даних, методи планування експериментів та статистичні методи обробки і аналізу результатів експериментальних досліджень. Основні задачі роботи: 1. Експериментальні дослідження зміни характеру передачі тиску через стовп тампонажного розчину в залежності від кінетики гідратації в’яжучого з моделюванням свердловинних термобаричних умов. 2. Визначення вагомості технологічних параметрів тампонажного роз¬чину на характер передачі тиску через стовп тампонажного розчину під час його тужавіння. 3. Пошук ефективних домішок кремнійорганічного походження до тампонажного розчину та перевірка можливості їх використання для зниження проникності цементного каменю на ранніх стадіях тужавіння. 4. Удосконалення технології цементування пластів і методики підбору рецептур порцій тампонажних композицій для підвищення герметичності зат- рубного простору у період ОТЦ.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8716
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d192.pdf8.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.