Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8718
Title: Розробка і розрахунок оболонкових пружних елементів та їх систем для бурових амортизаторів
Authors: Величкович, А. С.
Keywords: бурові засоби віброзахисту
оболонковий пружний елемент
буровий амортизатор
буровые средства виброзащиты
оболочечный упругий элемент
буровой амортизатор
boring means of vibrationproof
shell elastic element
boring shock-absorber
Issue Date: 1999
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Величкович, Андрій Семенович Розробка і розрахунок оболонкових пружних елементів та їх систем для бурових амортизаторів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 19.02.00 / А. С. Величкович. - Івано-Франківськ, 1999. - 138 с. - 130-138.
Abstract: Мета дисертаційної роботи полягає у розробці працездатних і ефективних в умовах свердловини бурових амортизаторів з роз¬ширеним діапазоном робочих навантажень. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 1. Розробити нові та розширити функціональні можливості існуючих пружних елементів, адаптувати їх до роботи в умовах свердловини. 2. Запропонувати інженерну методику розрахунку оболонкового пружного еле¬мента бурового амортизатора. 2. Розробити нові конструкції бурових амортизаторів різного призначення з розширеним діапазоном експлуатаційних характеристик. 3. Апробувати результати досліджень в лабораторних та промислових умовах.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8718
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d173.pdf7.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.