Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8720
Title: Особливості дорозвідки газових покладів у тонкошаруватих піщано-глинистих відкладах неогену зовнішньої зони Передкарпатського прогину
Authors: Локтєв, А. В.
Keywords: псамітовість
піщанистість
закономірності розподілу
тонкошаруваті відклади
шари
прошарки
піщано-глиниста товща
газоносний горизонт
продуктивний об’єкт
дорозвідка
псаммитовость
песчанистость
тонкослоистые отложения
слои
прослойки
песчано-глинистая толща
доразведка
газоносный горизонт
продуктивный объект
закономерности распределения
gas horizons
sand-clay strata
the reasons of omitting
productive field
thin-layered accumulation
peculiarities of distribution
pre-explorator
sandiness
Issue Date: 2004
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Локтєв, Андрій Валентинович Особливості дорозвідки газових покладів у тонкошаруватих піщано-глинистих відкладах неогену зовнішньої зони Передкарпатського прогину : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 05.11.04 / А. В. Локтєв. - Івано-Франківськ, 2004. - 169 с. - 152-165.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є наукове обґрунтування можливості виявлення пропущених і невипробуваних у минулому перспективних на газ об'єктів у піщано-глинистій товщі неогену Зовнішньої зони Передкарпатського прогину та розробка геолого-промислових заходів для запобігання цьому при проведенні дорозвідки газових покладів на старих промислових площах і в процесі пошуково- розвідувальних робіт у нових районах Передкарпаття. Під терміном "пропущений і невипробуваний об'єкт" маємо на увазі той або інший інтервал у розрізі розкритих свердловиною порід, перспективність якого неоднозначно характеризувалася за даними ГДС і геологічних спостережень при бурінні, і тому він залишився не випробуваним. Поставлена мета досягається вирішенням таких завдань: 1. Аналіз і узагальнення геолого-промислових матеріалів з пробурених свердловин і тих, що буряться на даний час у Зовнішній зоні Передкарпатського прогину. 2. Визначення закономірностей просторового розповсюдження псамітової фракції у піщано-глинистих відкладах неогену на території, що досліджується. 3. Розробка нових геологічних прийомів, що доповнюють існуючі методи визначення продуктивних шарів і прошарків у піщано-глинистій товщі неогену. 4. Виявлення причин пропуску продуктивних шарів і прошарків у піщано-глинистій товщі в минулому. 5. Виявлення на старих промислових площах ділянок, де були ймовірно пропущені продуктивні газоносні шари і прошарки. 6. Визначення нових перспективних площ за даними псамітовості.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8720
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d246.pdf45.88 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.