Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8722
Title: Геологічне прогнозування контурів соляних штоків та нафтогазоносності приштокових зон південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини
Authors: Локтєв, В. С.
Keywords: південно-східна частина Дніпровсько-Донецької западини
соляний шток
приштокова зона
товщина порід
діаметр свердловини
нафтогазоперспективні об’єкти
прогнозні ресурси вуглеводнів
юго-восточная часть Днепровско-Донецкой впадины
Issue Date: 2007
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Локтєв, Валентин Сергійович Геологічне прогнозування контурів соляних штоків та нафтогазоносності приштокових зон південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 02.11.07 / В. С. Локтєв. - Івано-Франківськ, 2007. - 182 с. - 166-182.
Abstract: Метою проведення досліджень є розробка наукових положень щодо прогнозування контурів соляних штоків та виявлення перспективних на нафту і газ ділянок у приштокових зонах ДДз шляхом визначення рівня тектонічної деформованості гірських порід. Поставлена мета досягається вирішенням таких завдань: 1. Вивчити особливості геологічної будови та нафтогазоносності приштокових зон південно-східної частини ДДз. 2. Визначити причини формування тектонічної деформованості порід і зміну елементів залягання пластів у приштокових зонах. 3. Розробити і обґрунтувати можливість прогнозування контурів соляних штоків, яка базувалася на аналізі розподілу товщин відкладів, що перекривають соляні штоки. 4. Встановити закономірності зміни коефіцієнта збільшення діаметра свердловин у породах палеозою в залежності від їх відстані до соляних штоків. 5. Розробити практичні висновки, що спрямовані на підвищення результативності пошуково-розвідувальних робіт у приштокових зонах ДДз. Об 'єкт дослідження. Геологічна будова приштокових зон соляних штоків південно-східної частини ДДз, умови їх формування та нафтогазоносність. Предмет дослідження. Прогнозування контурів соляних штоків та встановлення перспектив нафтогазоносності приштокових зон у південно- східній частині ДДз.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8722
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d310.pdf208.36 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.