Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8727
Title: Розробка методики та пристрою для контролю технічного стану технологічного обладнання автомобільних газонаповнюючих компресорних станцій
Authors: Лютак, І. З.
Keywords: ультразвук
труби високого тиску
контроль
напружено-деформований стан
ультразвук
трубы высокого давления
контроль
напряженно-деформированное состояние
ultrasound
high pressure pipes
testing
mode of deformation
Issue Date: 2003
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Лютак, Ігор Зіновійович Розробка методики та пристрою для контролю технічного стану технологічного обладнання автомобільних газонаповнюючих компресорних станцій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 03.07.03 / І. З. Лютак. - Івано-Франківськ, 2003. - 172 с. - 146-153.
Abstract: Мета досліджень - розробити методику та пристрій для проведення контролю технічного стану технологічних трубопроводів АГНКС. Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі завдання: - проаналізувати методи і засоби неруйнівного контролю технічного стану трубопроводів під дією статичних і динамічних навантажень; - розробити математичну модель контролю НДС технологічних трубопроводів АГНКС, яка враховує динамічні та статичні навантаження визначені ультразвуковим методом; - удосконалити метод вимірювання часу поширення ультразвуку для підвищення його точності; - провести теоретичні та експериментальні дослідження характеристик електроакустичного тракту ультразвукового первинного перетворювача та взаємозв’язку форми його діаграми направленості від параметрів акустичного поля в режимі випромінювання в дальній зоні; - дослідити залежності геометричних та фізичних параметрів акселерометра для підвищення точності контролю параметрів вібрації; - розробити методику та пристрій контролю НДС технологічних трубопроводів АГНКС ультразвуковим методом для визначення оптимальних параметрів їх експлуатації; - розробити алгоритми та програмне забезпечення для обчислення статичних та динамічних напружень технологічних трубопроводів АГНКС; - провести лабораторні та натурні дослідження НДС трубопроводів АГНКС за допомогою розроблених методики та пристрою для визначення їх залишкового ресурсу. Об’єкт дослідження - технологічні трубопроводи АГНКС. Предмет дослідження - методи та засоби неруйнівного контролю технічного стану технологічних трубопроводів АГНКС.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8727
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d216.pdf11.05 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.