Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/879
Title: До питання використання в практиці геологорозвідувальних робіт абсолютних значень прискорення сили тяжіння та скорегованих редукцій Фая і Буге, наближених до реальних
Authors: Баньковський, М. В.
Issue Date: 2002
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Баньковський, М. В. До питання використання в практиці геологорозвідувальних робіт абсолютних значень прискорення сили тяжіння та скорегованих редукцій Фая і Буге, наближених до реальних / М. В. Баньковський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2002. - № 3(4). - С. 141-142.
Abstract: Приводиться короткий опис основ нового підходу до побудови уточненої компенсаційної трансформанти з урахуванням додаткових уточнень поправок Фая і Бyге. Використання компенсаційної трансформанти є новим перспективним напрямком в розвідувальній геофізиці і буде корисним при вивченні глибинної будови території досліджень, а також при пошуках і розвідці різних родовищ корисних копалин.
The brief description of bases of new approach to construction compensating transformation with calculation of complementer redeterminings of Free Air and Bougeur corrections. The comple-menter redeterminings of Free Air and Bougeur corrections is a new and perspective direction in prospecting geophysics and also will be useful I in study of a deep structures and prospects poten-tialities, and also, in geophysical explorations and in-vestigations of various deposits of minerals.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/879
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2002 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1261p.pdf481.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.