Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8815
Title: Геологічні чинники перспектив нафтогазоносності крейдових відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину
Authors: Мазур, А. П.
Keywords: пастки вуглеводнів
породи-колектори
гідрогеологічні умови
нафтогазоперспективні об’єкти
крейдові відклади
Зовнішня зона
trap
reservoir rocks
hydrogeological conditions
perspective object
Cretaceous sediments
Outer zone
Issue Date: 2015
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Мазур, Анна Павлівна Геологічні чинники перспектив нафтогазоносності крейдових відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 22.04.16 / А. П. Мазур. - Івано-Франківськ, 2015. - 153 с. : іл., рис., табл. - 139-153.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є встановлення особливостей поширення та виділення нафтогазоперспективних об’єктів у крейдових відкладах Зовнішньої зони Передкарпатського прогину за комплексом критерійних ознак. Для досягнення поставленої мети необхідно розглянути і вирішити такі завдання: - проаналізувати сучасний стан геолого-геофізичного вивчення і нафтогазоносності крейдових відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину; - уточнити структурно-тектонічну будову крейдових відкладів та встановити можливість існування сприятливих умов для нагромадження вуглеводнів; - встановити характер поширення порід-колекторів та флюїдоупорів з виділенням ділянок розвитку пасток нафти і газу; - вивчити гідрохімічний склад та гідродинамічні особливості пластових вод крейдових відкладів та встановити їх зв’язок з нафтогазоносністю; - обгрунтувати перспективи нафтогазоносності крейдових відкладів Зовнішньої зони і виділити ділянки для проведення детальних сейсмічних досліджень та постановки пошукового буріння, виконати оцінку ресурсів. Об’єкт дослідження: крейдові відклади Зовнішньої зони Передкарпатського прогину. Предмет дослідження: структурно-тектонічна будова, особливості поширення та перспективи нафтогазоносності крейдових відкладів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8815
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d566.pdf22.2 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.