Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8831
Title: Українська Греко-Католицька Церква в портретах
Authors: Вегеш, М.
Концур-Карабінович, Н.
Issue Date: 2021
Publisher: Ужгород
Citation: Вегеш, М. Українська Греко-Католицька Церква в портретах / М. Вегеш, Н. Концур-Карабінович. - Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2021. - 347 с.
Abstract: До книги відомих українських істориків Миколи Вегеша і Наталії КонцурКарабінович увійшли історико-біографічні нариси про видатних представників Української Греко-Католицької Церкви митрополита Андрея Шептицького, патріарха Йосифа Сліпого, президента Карпатської України Августина Волошина, єпископа, якого на Закарпатті справедливо називали народним, Івана Марґітича. Їх життєвий шлях і різнобічна діяльність висвітлюються на тлі епохи. З нових позицій подано початки переходу УГКЦ на підпільне становище. Детально розглянуто антиунійну політику радянського тоталітарного режиму та процес ліквідації Української Греко-Католицької Церкви відповідними органами влади на західноукраїнських землях упродовж 40-х років ХХ ст. Розкрито місце і роль Львівського собору 1946 року як головного організаційного заходу, за допомогою якого комуністична влада прагнула знищити Греко-Католицьку Церкву і насадити взамін церковно-духовну монополію Російської православної церкви. Значна увага звертається на події, що відбувалися на Закарпатті. Книга адресована науковцям, студентам, усім, хто цікавиться історією України
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8831
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7341si.pdf3.06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.