Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8841
Title: Акустичний контроль напружено-деформованого стану обв'язки агрегатів газокомпресорних станцій
Authors: Мандра, А. А.
Keywords: ультразвук
пластинчата хвиля
напружено-деформований стан
газопровід
ультразвук
пластинчатая волна
напряженно-деформированное состояние
газопровод
ultrasound
guided wave
stress
gas pipeline
Issue Date: 2006
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Мандра, Андрій Анатолійович Акустичний контроль напружено-деформованого стану обв'язки агрегатів газокомпресорних станцій : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 03.11.06 / А. А. Мандра. - Івано-Франківськ, 2006. - 232 с. - 149-156.
Abstract: Метою роботи полягає в обґрунтуванні та розробленні методу та засобу контролю технічного стану технологічних трубопроводів компресорних станцій в експлуатаційних умовах шляхом підвищення достовірності результатів і ефективності контролю. Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно розв'язати наступні задачі: - провести теоретичний аналіз методів і засобів неруйнівного контролю технічного стану трубопроводів та проаналізувати деструктивні фактори, що впливають на зміну технічних характеристик газопроводів компресорних станцій в експлуатаційних умовах; розробити математичну модель поширення та загасання пластинчатих ультразвукових хвиль у пружному середовищі, яка дозволяє однозначно визначати умови генерування та поширення цих хвиль залежно від фізико-механічних параметрів газопроводів КС; - розробити програмне забезпечення обчислення математичної моделі поширення пластинчатих хвиль; - розробити метод контролю НДС складних ділянок газопроводів з врахуванням фактичних навантажень і фізико-механічних характеристик металу труб і отримати залежність, яка пов'язує величину напружень у середовищі поширення ультразвукових пластинчатих хвиль із зміною величини їх групової швидкості; - розробити технічний пристрій контролю НДС для визначення групової та фазової швидкості поширення пластинчатих хвиль, зменшити температурну залежність чутливого елементу первинного перетворювача, проаналізувати загальну похибку контролю; - провести за допомогою розробленого методу та пристрою лабораторні та натурні дослідження НДС трубопроводів КС для визначення їх залишкового ресурсу Об'єкт дослідження. Газопроводи компресорних станцій . Предмет дослідження. Методи та засоби акустичного неруйнівного контролю. Методи дослідження. Вирішення поставлених задач досягнуто шляхом аналізу літературних джерел, проведення теоретичних і експериментальних досліджень, аналізу фактичного матеріалу, отриманого в результаті виробничих випробувань,
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8841
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d287.pdf258.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.