Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8845
Title: Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності українського сектора Азовського моря
Authors: Максимчук, П. Я.
Keywords: критерії нафтогазоносності
нафтогазоперспективні об’єкти
перспективи нафтогазоносності
український сектор Азовського моря
критерии нефтегазоносности
нефтегазоперспективные объекты
перспективы нефтегазоносности
украинский сектор Азовского моря
criterions of oil-gas-bearing
oil-gas-perspective objects
perspectives of oil-gas-bearing
Ukrainian sector of Azov sea
Issue Date: 2005
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Максимчук, Петро Ярославович Геологічна будова та перспективи нафтогазоносності українського сектора Азовського моря : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 08.04.05 / П. Я. Максимчук. - Івано-Франківськ, 2005. - 315 с. - 262-281.
Abstract: Основною метою є наукове обґрунтування і визначення основних напрямків пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ для збільшення приростів ВВ, швидкої реалізації значного нафтогазового потенціалу району досліджень за рахунок високої ефективності геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Завдання досліджень: визначити особливості геологічної будови району досліджень та провести його нафтогазогеологічне районування; виявити просторове розміщення нафтогазоносних і нафтогазоперспективних об’єктів та виділити зони їх концентрації для швидкого і більш економічно ефективного освоєння значних площ акваторії Азовського моря в українському секторі; на основі рейтингової оцінки запропонувати першочергові об’єкти для пошуково-розвідувального буріння. Об’єкт дослідження. Український сектор акваторії Азовського моря. Предмет дослідження. Геологічна будова, зони концентрації
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8845
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d259.pdf64.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.