Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8847
Title: Розробка технології транспорту сірководневих газів малих родовищ України
Authors: Мартинюк, О. Т.
Keywords: сірководнева корозія металів
інгібітори корозії
газова суміш
лупінг
магістральний газопровід
сероводородная коррозия металлов
ингибиторы коррозии
газовая смесь
лупинг
магистральный газопровод
hydrosulphuric corrosion of metals
corrosion inhibitors
gas mixture
looping trunk
pipeline
Issue Date: 2002
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Мартинюк, Оксана Тарасівна Розробка технології транспорту сірководневих газів малих родовищ України : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 18.03.03 / О. Т. Мартинюк. - Івано-Франківськ, 2002. - 180 с. - 149-158.
Abstract: Метою даної роботи є розробка методів надійного захисту трубопроводів від внутрішньої сірководневої корозії. Вказана мета реалізується через вирішення наступних задач: 1. Експериментальні дослідження корозійних процесів у сірководневому середовищі при високих тисках в залежності від кислотності. 2. Аналітичні дослідження процесу змішування газів в магістралі при поступленні в неї газу з вмістом сірководню. 3. Вибір інгібіторів корозії і дослідження їхніх захисних властивостей. 4. Розробка способу нанесення інгібіторного покриття на внутрішню поверхню труб. 5. Впровадження розробки при експлуатації Локачинського родовища. Об'єкт дослідження: процес внутрішньотрубної сірководневої корозії газопроводів. Предмет дослідження: вплив параметрів роботи газопроводу на інтенсивність корозії та розробка методів захисту шляхом нанесення покриття на внутрішню поверхню труб. Методи дослідження: при проведенні теоретичних і експриментальних досліджень використовувалися: метод статистичного аналізу експериментальних даних, математичне моделювання досліджуваних процесів, методика раціонального планування експерименту, методи Рунге- Кутта, синус-перетворень Фур'є. Наукова новизна отриманих результатів. 1. Вперше досліджено вплив кислотності середовища на корозію трубних сталей. 2. Проведено аналітичні дослідження процесу змішування газів в трубопроводі при підкачці газу з вмістом сірководню в магістраль, за результатами яких запропоновано використання лупінга. 3. Доведена доцільність і надійність захисту труб від корозії шляхом нанесення на внутрішню поверхню труб інгібіторних покриттів ТАРІН і НАФТОХІМ-1. 4. Проведено дослідження захисних властивостей інгібіторних покриттів. 5. Розроблено пристрій і спосіб нанесення інгібіторного покриття на внутрішню поверхню трубопроводу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8847
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d209.pdf5.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.