Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8848
Title: Економічне оцінювання та планування прибутку газорозподільних підприємств
Authors: Мацола, С. М.
Keywords: планування прибутку
індекс прибутку
газорозподільні підприємства
planning of income
index of income
gas-distributing enterprises
Issue Date: 2011
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Мацола, Соломія Миколаївна Економічне оцінювання та планування прибутку газорозподільних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" : Дата захисту 12.04.11 / С. М. Мацола. - Івано-Франківськ, 2011. - 237 с. - 222-237.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних і науково-методичних засад та інструментарію оцінювання й планування прибутку ГРП. Відповідно до сформульованої мети дослідження були поставлені та розв’язані такі завдання: - виявлено особливості функціонування ГРП та проведено аналіз підходів щодо оцінювання й планування їх прибутку; - проведено факторний аналіз впливу основних чинників на формування прибутку ГРП; - здійснено аналіз методів оцінювання прибутку при регулюванні цін природних монополій; - побудовано параметричну модель планування прибутку ГРП; - розроблено оптимізаційні моделі управління ГРП на основі критеріїв максимізації прибутку з урахуванням умов невизначеності; - визначено страхові коефіцієнти беззбиткової діяльності ГРП з урахуванням невизначеності ринкової ситуації. Об’єктом дослідження є процеси планування прибутку підприємств. Предметом дослідження є теоретичні засади та методичні підходи до оцінювання й планування прибутку ГРП.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8848
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d387.pdf37.46 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.