Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8850
Title: Державно-церковні відносини в Українській РСР наприкінці 1970-х - у першій половині 1980-х років (на прикладі Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей)
Authors: Пуйда, Р. Б.
Issue Date: 2021
Publisher: Baltija Publishing
Citation: Пуйда, Р. Б. Державно-церковні відносини в Українській РСР наприкінці 1970-х - у першій половині 1980-х років (на прикладі Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей) : колективна монографія / Р. Б. Пуйда. - Riga : Baltija Publishing, 2021 // Modern historical science: changes and development synergy of research studies. - C. 203-220.
Abstract: На зламі 70-х - 80-х років XX ст. у Союзі Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) значно загострюється релігійне питання. Не стала і винятком Україна, де особливо у західних регіонах місцеві Уповноважені Ради у справах релігій при Раді Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР) фіксували неодноразові порушення віруючими практично всіх конфесій законодавства про релігійні культа. Особливо критична ситуація для партчиновників склалася у західноукраїнському регіоні - Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях на зламі 70-х - 80-х років XX ст., що змушує науквців детальніше поглянути на форми та методи боротьби влади із релігійністю місцевого населення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8850
ISBN: 978-9934-26-087-2
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9226p.pdf758.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.