Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8853
Title: Прогнозування нестаціонарних процесів в складних газотранспортних системах при аварійних ситуаціях
Authors: Мельниченко, Ю. Г.
Keywords: газотранспортна система
нестаціонарні процеси
аварійні режими
аварійно-відновлювальний ремонт
витоки газу
газотранспортная система
нестационарные процессы
аварийные режимы
аварийно-воостановительный ремонт
утечки газа
gas-transport system
transient processes
emergency conditions
renewal repair
gas leak
Issue Date: 2010
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Мельниченко, Юрій Гримиславович Прогнозування нестаціонарних процесів в складних газотранспортних системах при аварійних ситуаціях : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 07.07.10 / Ю. Г. Мельниченко. - Івано-Франківськ, 2010. - 140 с. - 122-133.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є удосконалення технологічних процесів під час проведення аварійно-відновлювальних ремонтів лінійних ділянок складних газотранспортних систем. Указана мета досягається шляхом реалізації наступних задач: - удосконалення математичної моделі лінійних ділянок газопроводу та агрегативно-імітаційного методу розрахунку складних газотранспортних систем; - виявлення аварійних витоків із магістральних газопроводів із пересіченим профілем траси з використанням штатного вимірювального обладнання на основі адаптивної математичної моделі; - удосконалення технології проведення підготовчих робіт перед виконанням аварійно-відновлювального ремонту лінійних ділянок складних газотранспортних систем; - дослідження впливу профілю траси газопроводу на характер нестаціонарного процесу в період випорожнення ділянки газопроводу; - удосконалення технології випробування на міцність і герметичність ділянок складної газотранспортної системи з пересіченим профілем траси після виконання аварійно-відновлювального ремонту; - експериментальні дослідження нестаціонарних процесів у складних газотранспортних системах. Об’єкт дослідження. Складні газотранспортні системи з пересіченим профілем траси. Предмет дослідження. Нестаціонарні процеси складних газотранспортних систем із пересіченим профілем траси. Методи дослідження. Аналітичні та числові методи побудови і реалізації нестаціонарних процесів у складних газотранспортних системах під час проведення аварійно-відновлювальних ремонтів. Експериментальні методи оцінки точності реалізації математичних моделей.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8853
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d368 .pdf13.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.