Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/89
Title: Бібліотека університету. Роки становлення: 1960-2015 : (до 55-річчя НТБ ІФНТУНГ)
Authors: Пилип, Я. А.
Цок, Л. В.
Жолобко, Л. А
Issue Date: 2015
Publisher: НТБ ІФНТУНГ
Citation: Бібліотека університету. Роки становлення: 1960-2015 : (до 55-річчя НТБ ІФНТУНГ) : іст. нарис / [уклад.: Я. А. Пилип, Л. В. Цок, Л. А. Жолобко]. - Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. - 167 с.: фот.
Abstract: Розглядається історія становлення та розвитку науково-технічної бібліотеки ІФНТУНГ, розкриваються пріоритетні напрямки діяльності університетської книгозбірні в сучасних умовах: розвиток інформаційних технологій, удосконалення бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів та інформаційного забезпечення освітньо-виховної та наукової діяльності університету. Висвітлюється просвітницька робота книгозбірні, яка спрямована на популяризацію книги, виховання студентської молоді та творчої особистості. Розміщено фотоматеріали, що змістовно та інформаційно доповнюють книгу. Видання адресовано фахівцям бібліотечної справи, історикам, краєзнавцям, студентам, усім, хто цікавиться розвитком освіти та культури на Прикарпатті.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/89
Appears in Collections:Бібліографічні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
juvilejne.pdf51.43 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.