Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8909
Title: Оцінка характеристик матеріалів нафтогазопроводів при внутрішньотрубній корозії
Authors: Онищук, О. О.
Keywords: магістральний трубопровід
внутрішньотрубна корозія
корозійно-механічні дефекти
зварний шов
критичний коефіцієнт концентрації напружень
кінетичні діаграми втомного руйнування
магистральный трубопровод
внутритрубная коррозия
коррозионно-механические дефекты
сварной шов
критический коэффициент концентрации напряжений
кинетические диаграммы усталостного разрушения
main pipeline
internal corrosion
stress corrosion defects
welded joint
critical factor of stress concentration
diagnostics
kinetic diagrams of fatigue damage
Issue Date: 2004
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Онищук, Ольга Олександрівна Оцінка характеристик матеріалів нафтогазопроводів при внутрішньотрубній корозії : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 01.07.05 / О. О. Онищук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. - 145 с.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є підвищення надійності нафтогазопроводів на основі розробки та вдосконалення методів оцінки характеристик матеріалів трубопроводів при внутрішньотрубних корозійно-механічних пошкодженнях. Ця мета досягається шляхом розв'язання таких задач. 1. Визначити залежності швидкості корозії трубної сталі від дії сірководневого середовища, а також низькомолекулярних карбонових кислот індивідуально та спільно з вуглекислотою при різних експлуатаційних умовах. 2. Встановити і обґрунтувати базові параметри досліджуваних процесів, зокрема характеристичні значення концентрації сірководню та карбонових кислот, з досягненням яких відбувається суттєве зростання швидкості корозії поверхні труб для даних систем „матеріал-середовище". 3. Дослідити визначальні причини корозійних пошкоджень внутрішньої поверхні трубопроводів і міри окрихчення сталі в середовищах, що містять агресивні компоненти. 4. Вивчити залежність електрохімічної гетерогенності зварних з'єднань трубопроводів від їх термічної обробки. 5. Вибрати раціональні режими термічної обробки зварних з'єднань з урахуванням їх корозійно-механічних властивостей. 6. Розробити методику оцінки тріщиностійкості трубопроводів за критичними коефіцієнтами інтенсивності напружень Кіс шляхом інших механічних випробувань. 7. Оцінити сумарний вплив перевантажень магістральних нафтогазопроводів і наводнювання на опір поширенню тріщин трубної сталі 17Г1С. Об'єкт дослідження: процес внутрішньотрубної корозії нафтогазопроводів. Предмет дослідження: вплив експлуатаційних чинників на інтенсивність корозії та розробка і вдосконалення методів оцінки характеристик матеріалів трубопроводів при їх корозійно-механічних пошкодженнях. Методи дослідження. Постановка задач обумовила широке застосування експериментальних досліджень з використанням сучасних методів і засобів для механічних, електрохімічних випробувань і електронно-фрактографічних досліджень з дотриманням стандартних методик.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8909
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d261.pdf206.09 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.