Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8916
Title: Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря
Authors: Мельничук, П. М.
Keywords: північно-західний шельф Чорного моря
нижньокрейдові відклади
літофації
критерії нафтогазоносності
нафтогазоперспективні об’єкти
северо-западный шельф Черного моря
нижнемеловые отложения
литофации
критерии нефтегазоносности
нефтегазоперспективные объекты
north-western shelf of the Black sea
low cretaceous deposits
litofasciae
criteria of oil and gas bearing
oil and gas perspective objects
Issue Date: 2005
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Мельничук, Петро Миколайович Особливості геологічної будови і перспективи нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 09.12.05 / П. М. Мельничук. - Івано-Франківськ, 2005. - 156 с. - 141-156.
Abstract: Основною метою є наукове обгрунтування геологічної будови та перспектив нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря і визначення основних напрямків геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Основними завданнями досліджень для досягнення поставленої мети є: уточнення геологічної будови нижньокрейдових відкладів; проведення типізації літофацій нижньокрейдових відкладів та з'ясування їх просторового розвитку; критерійна оцінка перспектив нафтогазоносності порід нижньої крейди; оцінка ресурсів вуглеводнів перспективних об'єктів; виділення пріоритетних нафтогазоперспективних об'єктів шляхом їх рейтингової оцінки; обгрунтування основних напрямів геологорозвідувальних робіт для прискореного освоєння вуглеводневих ресурсів нижньокрейдових відкладів. Об'єкт дослідження. Нижньокрейдові відклади північно-західного шельфу Чорного моря. Предмет дослідження. Геологічна будова нижньокрейдових відкладів, критерії перспектив їх нафтогазоносності та основні напрями геологорозвідувальних робіт. Методи дослідження. Структурно-тектонічний та літолого-фаціальний аналізи, порівняльних аналогій, рейтингової оцінки і комплексування та систематизації геологічної та геофізичної інформації.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8916
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d268.pdf392.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.