Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8918
Title: Вплив геодинамічних напруг на розвиток і нафтогазоносність локальних структур Бориславсько-Покутської зони передкарпатського прогину
Authors: Михайлів, І. Р.
Keywords: Бориславсько-Покутська зона
локальні структури
кількісні показники
класифікація
механізм формування
нафтогазоносність
тектонічні напруги та деформації
Бориславско-Покутская зона
локальные структуры
количественные показатели
классификация
механизм формирования
нефтегазоносность
тектонические напряжения и деформации
Boryslav-Pokytska zone
folded structures
quantity parameters
classification
gear of formation
oil and gas bearing
tectonic stress and deformations
Issue Date: 2002
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Михайлів, Ірина Романівна Вплив геодинамічних напруг на розвиток і нафтогазоносність локальних структур Бориславсько-Покутської зони передкарпатського прогину : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 28.02.03 / І. Р. Михайлів. - Івано-Франківськ, 2002. - 166 с. - 152-166.
Abstract: Встановити характер впливу напруг і тектонічних деформацій на формування і нафтогазоносність локальних структур Бориславсько-Покутської зони та провести оцінку особливостей їх морфологічних форм, використовуючи кількісні показники. Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно розглянути і вирішити такі завдання: 1. Встановити структурно-тектонічні особливості будови локальних структур Бориславсько-Покутської зони і розробити їх класифікацію. 2. Дослідити можливість оцінки морфологічних особливостей будови локальних структур за кількісними показниками. 3. Встановити зв’язок величини деформацій і напруг локальних структур з морфологічними особливостями їх будови та нафтогазоносністю. 4. Дослідити можливість існування тектонічно екранованих покладів нафти і газу в залежності від екранувальних властивостей тектонічних порушень для локальних структур Бориславсько-Покутської зони. 5. Встановити закономірності зміни кількісних показників та морфологічних особливостей для продуктивних та “порожніх” структур.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8918
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d207.pdf42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.