Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8919
Title: Резерви покращення експлуатаційних параметрів складних газотранспортних систем
Authors: Михалевич, О. Т.
Keywords: газотранспортна система
газоперекачувальний агрегат
компресорна станція
газотурбінна установка
компресорний цех
апарат повітряного охолодження
газотранспортная система
газоперекачивающий агрегат
компрессорная станция
газотурбинная установка
компрессорный цех
аппарат воздушного охлаждения
gas-transporting system
gas-pumping equipment
compressor station
gas-turbine machinery
compressor workshop
air-cooling equipment
Issue Date: 2007
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Михалевич, Олег Тадейович Резерви покращення експлуатаційних параметрів складних газотранспортних систем : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 19.02.08 / О. Т. Михалевич. - Івано-Франківськ, 2007. - 229 с. - 182-194.
Abstract: Удосконалити математичні моделі та конкретизувати закономірності газодинамічних процесів у системах газопроводів з урахуванням термодинамічних факторів та розробити їх класифікацію в залежності від роботи компресорної станції і лінійної частини в цілому. Вказана мета досягається реалізацією наступних завдань: 1. Провести аналітичні дослідження термогазодинамічних процесів у складних системах, встановити закономірності розподілу потоку газу з урахуванням змінних геометричних характеристик і характеру гідравлічного опору. 2. Встановити характерні взаємозв’язки між параметрами нестаціонарних процесів для визначення критеріїв нестаціонарності режимів роботи, розробити класифікацію експлуатаційних режимів і методику нестаціонарних режимів за критерієм мінімальної тривалості. 3. Провести аналітичне дослідження процесів пуску і зупинки компресорних станцій для вибору математичних моделей нестаціонарних процесів у газопроводах для оптимального керування експлуатаційними режимами. 4. Розробити моделі розрахунку режимів роботи складної газотранспортної системи для рівномірного завантаження різнотипних газоперекачуючих агрегатів на компресорних станціях при мінімальних значеннях витрат паливного газу. Об’ єкт дослідження. Режими роботи компресорних станцій і лінійних ділянок трубопроводів, які входять в систему магістральних газопроводів. Предмет дослідження. Нестаціонарні неізотермічні і квазістаціонарні процеси в газопроводах.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8919
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d317.pdf11.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.