Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8921
Title: Розробка технології та технічних засобів неруйнівного контролю фізико-механічних характеристик нафтогазового обладнання та інструменту
Authors: Молодецький, І. А.
Keywords: асиметрія основних та паразитних параметрів
накладний вихрострумовий перетворювач
фізико-механічні характеристики
нафтогазовий інструмент та обладнання
електромагнітний метод
магнітний метод
відпрацювання повного ресурсу
asymmetry of basic and parasitic parameters
superimposed curved- current converter
physic-mechanical performances
oil and gas equipment and instruments
electromagnetic method
magnetic method
full resource improvement
Issue Date: 1999
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Молодецький, Ігор Анатолійович Розробка технології та технічних засобів неруйнівного контролю фізико-механічних характеристик нафтогазового обладнання та інструменту : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 29.10.99 / І. А. Молодецький. - Івано-Франківськ, 1999. - 144 с. : 118-129.
Abstract: Метою даної роботи є розробка і впровадження методів та засобів неруйнівного контролю ФМХ нафтогазового обладнання та інструменту на різних стадіях експлуатації. Для досягнення поставленої мети необхідно розв'язати такі завдання: - проаналізувати основні ФМХ, що відповідають за експлуатаційну надійність обладнання та методи їх контролю; - розробити технічні засоби неруйнівного контролю ФМХ сталей, що використовуються у нафтогазовій промисловості; - дослідити характер зв'язків між основними ФМХ обладнання та інформативними параметрами неруйнівних методів контролю; - дослідити зміну ФМХ матеріалу в залежності від часу експлуатації обладнання; - розробити методики оцінки фактичного технічного стану обладнання за допомогою розроблених засобів контролю; - виготовити, випробувати та впровадити у виробництво комплекс технічних засобів та технологій контролю ФМХ обладнання. Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: - розроблено методику ідентифікації марки сталі і групи міцності обладнання на базі визначених ФМХ та твердості і відсоткового вмісту вуглецю на основі підходів нечіткої логіки;
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8921
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d184.pdf14.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.