Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8940
Title: Удосконалення методів контролю обводнення нафтогазонасичених пластів за результатами геофізичних досліджень свердловин
Authors: Нагорняк, Р. І.
Keywords: геофізичні дослідження свердловин
фільтраційно-ємнісні властивості
структура порового простору
імпульсний нейтрон-нейтронний каротаж
індикаторний метод
обводнення продуктивних покладів
фільтраційна модель
термометрія
геофизические исследования скважин
фильтрационно-емкостные свойства
структура норового пространства
импульсный нейтрон-нейтронный каротаж
индикаторный метод
обводнение продуктивных залежей
фильтрационная модель
термометрия
geophysical logging
filtration and capacitive properties
the structure of the pore space
pulse neutron-neutron logging
indicated method
flooding of productive deposits
filtration model
thermometry
Issue Date: 2014
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Нагорняк, Роман Ігорович Удосконалення методів контролю обводнення нафтогазонасичених пластів за результатами геофізичних досліджень свердловин : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" : Дата захисту 27.07.15 / Р. І. Нагорняк. - Івано-Франківськ, 2014. - 190 с. : іл., рис. - 165-176.
Abstract: Головною метою роботи є удосконалення методологічних основ обробки та інтерпретації геофізичних даних, що підвищить достовірність оцінки характеру обводнення порід-колекторів. Для досягнення мети необхідно було розв'язати такі задачі: - дослідити розподіл нейтронних параметрів порід-колекторів за часом життя теплових нейтронів для еоценових відкладів; - створити просторову модель розподілу часу життя теплових нейтронів у скелеті породи нафтонасичених пластів; - розробити нову систему оцінки ступеня обводнення та контролю зміни насичення продуктивних пластів за результатами нейтронних методів; - дослідити температурну характеристику еоценових відкладів у нагнітальних свердловинах у процесі закачування індикаторної рідини; - створити методико-технологічну основу виділення локальних інтервалів надходження індикаторної рідини в пласти-колектори за результатами методу термометрії; - розробити новий критерій оцінки достовірності виділення пропущених продуктивних пластів при переінтерпретації геофізичних матеріалів за результатами побудови фільтраційної моделі нафтового родовища; Об'єкт дослідження. Менілітові, бистрицькі та вигодські продуктивні відклади Північно-Долинського нафтогазоконденсатного родовища, Долинського Пасічнянського нафтових родовищ, Бориславсько-Покутської зони Карпатського нафтогазоносного регіону. Предмет дослідження. Фізичні та петрофізичні характеристики порід-колекторів, а також чинники, що впливають на процес їх обводнення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8940
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d544.pdf378.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.