Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8941
Title: Моделі і методи побудови автоматизованих систем керування компресорними станціями на основі уніфікованих апаратно-програмних засобів
Authors: Назаренко, І. В.
Keywords: система автоматического управления
автоматизированная система управления
компрессорная станция
унификация
формирователи тестовых сигналов
имитационная модель
методы моделирования
алгоритмы управления
программный код PLC
исполнительные устройства автоматизированных систем
automatic control system
automated control system
compressor station
standardization
modeling
algorithms of control
code PLC
Issue Date: 2015
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Назаренко, Ігор Вікторович Моделі і методи побудови автоматизованих систем керування компресорними станціями на основі уніфікованих апаратно-програмних засобів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.07 "Автоматизація процесів керування" : Дата захисту 04.12.15 / І. В. Назаренко. - Івано-Франківськ, 2015. - 225 с. : іл., табл. - 177-190.
Abstract: Метою досліджень є підвищення оперативності і ефективності процесів керування розподіленими об'єктами ГТС шляхом узагальнення принципів і методів побудови -"автоматизованих систем керування компресорними станціями. Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі задачі: - проаналізувати сучасний стан автоматизованих систем керування компресорними станціями; - узагальнити принципи уніфікації компонентів і процедур керування для побудови і експлуатації АСК КС, визначити основні вимоги до функціональності, топології, компонентів і режимів їх роботи; - формалізувати інформаційні потоки на всіх рівнях АСК КС та розробити базові топології АСК КС на основі уніфікованих апаратно-програмних засобів; - розробити імітаційні моделі АСК КС, методи формування тестових сигналів для імітації режимів роботи АСК та уніфікований метод автоматичного генерування програмних кодів PLC з імітаційних моделей; - провести дослідження технологічних параметрів на аномальність і наявність тренду та на їх основі розробити алгоритмічне забезпечення АСК КС і людино-машинний інтерфейс на базі SCADA-системи; - на основі створених моделей розробити алгоритмічне забезпечення керування виконавчими механізмами на технологічних об'єктах КС, спосіб неперервного контролю стану електричних кіл керування ними та дослідити режими роботи виконавчих механізмів; - провести промислову апробацію окремих компонентів розроблених АСК КС.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8941
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d560.pdf352.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.