Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8942
Title: Розробка методики та пристрою контролю параметрів технічного стану технологічних об'єктів підземних сховищ газу в умовах Донецького басейну
Authors: Ніколаєв, О. В.
Keywords: напружено-деформований стан
ємнісний метод
підземне сховище газу
напряженно-деформированное состояние
емкостный метод
подземное хранилище газа
the mode of deformation
the capacitance method
underground storage facility
Issue Date: 2003
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Ніколаєв, Олександр Вікторович Розробка методики та пристрою контролю параметрів технічного стану технологічних об'єктів підземних сховищ газу в умовах Донецького басейну : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 04.07.03 / О. В. Ніколаєв. - Івано-Франківськ, 2003. - 166 с. - 146-152.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розробити методику та пристрій контролю параметрів технічного стану технологічного обладнання підземного сховища газу для визначення можливості його подальшої експлуатації. У відповідності до мети роботи були поставлені й вирішені наступні задачі: -провести аналіз відомих методів і засобів контролю технічного стану іслнологічного обладнання СПЗГ в умовах Донецького басейну і визначити особливості впливу технологічних і експлуатаційних чинників на зміну їх проектних параметрів; -розробити метод визначення відносного кута нахилу технологічних об'єктів ПСГ в реальному масштабі часу, що дозволить з більш високою точністю визначати величину, напрямок і динаміку переміщень для ідентифікації небезпечних ділянок газових мереж; -розробити гідродинамічну систему спостереження за просторовою зміною положення фундаментів технологічних вузлів і газопроводів ПСГ у реальному масштабі часу і оцінити точність системи контролю; -розробити фізико-математичну модель взаємодії підземного трубопроводу з ґрунтовими масивами при утворенні в них тріщин і відповідно зсувів з ідентифікацією факторів, що дасть можливість визначити їх степінь впливу на зміну положення трубопроводу в активній зоні зсуву; -отримати аналітичну залежність, яка пов'язує параметри тиску, температури газу при відбору його із ПСГ з відповідним значенням напруження в підземних трубопроводах для визначення реального технічного стану трубопроводів
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8942
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d215.pdf250.95 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.