Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8944
Title: Практичне використання кавітаційних процесів у бурінні свердловин
Authors: Фем’як, Я. М.
Чудик, І. І.
Судаков, А. К.
Якимечко, Я. Я.
Федик, О. М.
Issue Date: 2021
Publisher: Дрогобич:«Посвіт»
Citation: Практичне використання кавітаційних процесів у бурінні свердловин : монографія / Я. М. Фем'як, І. І. Чудик, А. К. Судаков [та ін.]. - Вінниця : Посвіт, 2021. - 232 с. : табл. - 212-229. - ISBN 978-617-8003-12-8.
Abstract: Розглянуто сутність кавітаційно-пульсаційної дії на процес руйнування гірських порід та обгрунтовано динамічні параметри кавітаційних пухирців в промивній рідині. Досліджено методами математичного моделювання кавітаційні режими течії рідини на основі нелінійних коливань кавітаційних пухирців. Проведено комплекс експериментальних досліджень щодо визначення ерозійного руйнування гірських порід під впливом вихрових кавітаційних потоків. Розроблено методику практичного розрахунку оптимізації кавітаційно- пульсаційної дії на гірські породи та рекомендації з удосконалення конструкції бурового долота для підвищення ефективності буріння свердловин. Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, а також студентів, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Буріння нафтових і газових свердловин» і «Буріння свердловин» першого та другого рівнів вищої освіти за спеціальностями 184 «Гірництво» і 185 «Нафтогазова інженерія та технології».
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8944
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7359s.pdf8.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.