Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8945
Title: Корекція тілобудови людини в процесі занять фізичними вправами:теоретичні та практичні аспекти
Authors: Альошина, А. І.
Випасняк, І. П.
Кашуба, В. О.
Issue Date: 2022
Publisher: Луцьк
Citation: Корекція тілобудови людини в процесі занять фізичними вправами:теоретичні та практичні аспекти : Колективна монографія / А. І. Альошина, І. П. Випасняк, В. О. Кашуба ; за наук. ред.А. І. Альошиної, І. П. Випасняка, В. О. Кашуби. - Луцьк : Вежа-Друк, 2022. - 536 с.
Abstract: У колективній монографії вміщено результати досліджень, виконаних за останні десять років науково-педагогічними працівниками ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Волинського національного університету імені Лесі Українки, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Сумського національного аграрного університету, Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту та Національного університету фізичного виховання і спорту України, Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана. Розглянуто основи теорії вчення щодо просторової організації тіла людини, сучасні технології корекції тілобудови студентської молоді й жінок першого періоду зрілого віку в процесі занять фізичними вправами. Для науково-педагогічних працівників, студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів спеціальностей 017 «Фізична культура і спорт», 227 «Фізична терапія, ерготерапія», закладів вищої освіти і фахівців у галузі «Фізичне виховання та спорт», «Фізична терапія, ерготерапія».
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8945
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7360s.pdf13.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.