Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8947
Title: Науково-практичні засади захисту довкілля від забруднення високомінералізованими розсолами (на прикладі Калуш - Голинського родовища калійних солей)
Authors: Манюк, О. Р.
Keywords: родовище калійних солей
високомінералізований розсіл
інжекційна свердловина
нагнітання
захоронення розсолу
пластові води
модельфільтрації
месторождение калийных солей
высокоминерализованный рассол
инжекционная скважина
нагнетание
захоронение рассола
пластовые воды
модель фильтрации
deposit of potassium salts
a brine
injection mining hole
festering
burial places of brine
layer water
model of filtration
highly mineralized
Issue Date: 2009
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Манюк, Оксана Романівна Науково-практичні засади захисту довкілля від забруднення високомінералізованими розсолами (на прикладі Калуш - Голинського родовища калійних солей) : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 12.03.09 / О. Р. Манюк. - Івано-Франківськ, 2009. - 125 с. - 113-125.
Abstract: Мета і завдання досліджень: розробити теоретичні та методичні основи процесу утилізації високомінералізованих розсолів калійних родовищ Передкарпаття у виснажені розробкою поклади вуглеводнів. Для досягнення вказаної мети було розв'язано такі основні завдання: - систематизація і узагальнення накопиченого матеріалу щодо високомінералізованих розсолів калійних родовищ Передкарпаття та методів їх утилізації; - вивчення особливостей геологічної будови та гідрогеологічних умов досліджуваного району і виявлення сприятливого геологічного об'єкта захоронення високомінералізованого розсолу; - з'ясування та оцінка сумісності високомінералізованого розсолу - породи-колектора та пластових вод поглинального горизонту; - проведення прогнозного моделювання фільтрації та міграції високомінералізованих розсолів у водоносному горизонті; - розроблення комплексу заходів з охорони навколишнього середовища у ході процесу захоронения високомінералізованого розсолу у виснажені розробкою поклади вуглеводнів. Об'єкт дослідження - процеси забруднення навколишнього середовища високомінералізованими розсолами у процесі розробки родовищ калійних солей, зменшення їх негативного впливу на довкілля. Предмет дослідження - промислові відходи калійних родовищ Передкарпаття; гідротехнічні споруди гірничих підприємств; високомінералізований розсіл з гідротехнічних споруд.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8947
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d336.pdf85.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.