Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8949
Title: Особливості геологічної будови і перспективи пошуків неструктурних пасток вуглеводнів у Середньокам'яновугільному комплексі північних окраїн Донбасу
Authors: Макєєва, Н. П.
Keywords: північні окраїни Донбасу
середньокам’яновугільні відклади
палеотектонічні і палеогеографічні умови
літофації
критерії нафтогазоносності
нафтогазоперспективні неструктурні об’єкти
северные окраины Донбасса
среднекаменноугольные отложения
палеотектонические и палеогеографические условия
литофации
критерии нефтегазоносности
нефтегазоперспективные неструктурные объекты
the northern rim of Donbas
Middle Carboniferous sediments
paleotectonic and paleogeography terms
lithofacies
the criteria of oil and gas bearing character
oil and gas prospective non-structural objects
Issue Date: 2009
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Макєєва, Наталія Петрівна Особливості геологічної будови і перспективи пошуків неструктурних пасток вуглеводнів у Середньокам'яновугільному комплексі північних окраїн Донбасу : дис. ... канд. геол. наук : спец. 04.00.17 "Геологія нафти і газу" : Дата захисту 27.11.09 / Н. П. Макєєва. - Івано-Франківськ, 2009. - 269 с. - 252-269.
Abstract: Метою роботи є з'ясування палеотектонічних і палеогеографічних особливостей осадконагромадження середньокам'яновугільних відкладів північних окраїн Донбасу, структурних, літологічних і стратиграфічних умов формування неструктурних пасток та визначення першочергових напрямків ГРР на нафту і газ. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: уточнення геологічної будови середньокам'яновугільних відкладів; дослідження палеотектонічних і палеогеографічних умов осадконагромадження середньокам'яновугільних відкладів; проведення типізації літофацій середньокам'яновугільних відкладів та з'ясування просторового розвитку ділянок неструктурних пасток; критерійна оцінка перспектив нафтогазоносності; виділення пріоритетних нафтогазоперспективних об'єктів шляхом їх рейтингової оцінки; обґрунтування основних напрямів геологорозвідувальних робіт для прискореного освоєння вуглеводневих ресурсів середньокам'яновугільних відкладів північних окраїн Донбасу. Об'єкт дослідження. Середгтьокам'яновугільні відклади північних окраїн Донбасу. Предмет дослідження. Геологічна будова середньокам'яновугільних відкладів, неструктурні типи пасток та основні напрямки ГРР на нафту і газ. Методи дослідження. Фаціально-палеогеографічний і палеотектонічний аналізи, метод літостратиграфічної кореляції розрізів, систематизація теологічної та геофізичної інформаттї"
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8949
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d345.pdf235.63 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.