Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8950
Title: Підвищення надійності роботи обсадних колон у похило-скерованих свердловинах
Authors: Марцинків, О. Б.
Keywords: кріплення
похило-скерована свердловина
обсадна колона
зовнішній тиск
згин
овальність
деформація
напруження
крепление
наклонно-направленная скважина
обсадная колонна
внешнее давление
изгиб
овальность
деформация
напряжение
fixing
directional well
casing string
ambient pressure
curve
out-of-roundness
deformation
stress
Issue Date: 2010
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Марцинків, Олег Богданович Підвищення надійності роботи обсадних колон у похило-скерованих свердловинах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.06 "Розробка нафтових та газових родовищ" : Дата захисту 06.07.10 / О. Б. Марцинків. - Івано-Франківськ, 2010. - 156 с. - 144-156.
Abstract: Метою роботи є підвищення надійності роботи обсадних колон під час спорудження та експлуатації похило-скерованих свердловин. Для досягнення мети поставлено такі основні завдання: 1. Дослідження факторів, що призводять до пошкодження обсадних колон у похило-скерованих свердловинах. 2. Аналіз ефективності існуючих методів підвищення надійності обсадних колон під час спорудження та експлуатації похило-скерованих свердловин. 3. Теоретичні дослідження впливу згину обсадних труб на зміну овальності їх поперечного перерізу і величину зовнішнього критичного тиску. 4. Експериментальні дослідження впливу згину на напружено-деформований стан обсадних труб. 5. Удосконалення методики розрахунку обсадних колон на міцність для кріплення похило-скерованих свердловин. Об 'єктом дослідження даної роботи є надійність роботи обсадних колон у похило-скерованих свердловинах, а предметом дослідження - зміна напру-жено-деформованого стану обсадних труб та їх опірність зовнішньому надлишковому тиску при згині. Методи дослідження. Поставлені завдання вирішено шляхом теоретичних та експериментальних досліджень з обробленням одержаних результатів методами математичної статистики. Вірогідність отриманих результатів роботи підтверджено експеримент-тальними дослідженнями на моделях обсадних труб, їх сумісністю з відомими в літературі даними, а також промисловими випробуваннями запропонованих розробок.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8950
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d366.pdf100.38 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.