Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8951
Title: Розроблення методу оцінки якісних змін матеріалів нафтогазового обладнання за комплексом фізичних характеристик
Authors: Миндюк, В. Д.
Keywords: нафтогазове обладнання
мікроструктура
деградація
співвідношення фазових складових
середній розмір зерна
неруйнівний контроль
фізико-механічні характеристики
нефтегазовое оборудование
микроструктура
деградация
соотношение фазовых составляющих
средний размер зерна
неразрушающий контроль
физико-механические характеристики
oil and gas equipment
microstructure
degradation
phase components ratio
average grain size
nondestructive testing
physical and mechanical properties
Issue Date: 2014
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Миндюк, Валентин Дмитрович Розроблення методу оцінки якісних змін матеріалів нафтогазового обладнання за комплексом фізичних характеристик : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової та газової промисловості" : Дата захисту 23.09.14 / В. Д. Миндюк. - Івано-Франківськ, 2014. - 181 с. : іл., рис., табл. - 123-134.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є вирішення актуальної науково-практичної задачі в галузі удосконалення методів оцінювання технічного стану матеріалів нафтогазового обладнання в процесі їх експлуатації шляхом розроблення методу оцінки якісних змін його металевого матеріалу за комплексом фізичних параметрів. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі необхідно ирішити такі задачі: - проаналізувати сучасний стан і тенденції розвитку засобів і технології контролю фізико-механічних характеристик конструкційних сталей для пладнання нафтогазової галузі; - встановити характер взаємозв'язку між параметрами мікроструктури середній діаметр зерна та співвідношення структурних складових перліт/ферит) і фізичними властивостями (магнітними, електричними, теплопровідними) конструкційних вуглецевих доевтектоїдних сталей для нафтогазового обладнання, що реагують на зміни в мікроструктурі; - провести експериментальні дослідження з метою визначення вказаних кількісних параметрів мікроструктури з мікрошліфів досліджуваних марок сталей та визначення оптимальної кількості з запропонованих інформативних фізичних параметрів неруйнівного контролю з подальшим встановленням кореляційних зв'язків між ними; - розробити технологію оцінки фактичного технічного стану металу грубних елементів усіх типорозмірів, резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів, каркасів та арматури бурових веж, привідних та проміжних валів, гаків та гальмівних елементів (шківів та барабанів) бурових установок та рами верстатів-гойдалок за дійсними значеннями параметрів мікроструктури, що визначаються за комплексом фізичних структурночутливих параметрів досліджуваних марок сталей та провести її промислову апробацію. Об'єктом досліджень є процес контролю якості конструкційних сталей елементів нафтогазового обладнання за станом мікроструктури та її зміни в процесі експлуатації обладнання. Предметом дослідження є методи оцінки якості металевих матеріалів елементів нафтогазового обладнання за станом їх мікроструктури.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8951
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d513.pdf109.75 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.