Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8952
Title: Підвищення ефективності експлуатації різьбових з'єднань насосних штанг
Authors: Михайлюк, В. В.
Keywords: насосна штанга
різьба
зарізьбова канавка
ніпель
муфта
напружено-деформований стан
метод кінцевих елементів
насосная штанга
резьба
зарезьбовая канавка
ниппель
муфта
напряженно-деформированное состояние
метод конечных элементов
sucker rod
thread
relief groove
pin
coupling
mode of deformation
finite clement method
Issue Date: 2013
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Михайлюк, Василь Володимирович Підвищення ефективності експлуатації різьбових з'єднань насосних штанг : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" : Дата захисту 23.10.13 / В. В. Михайлюк. - Івано-Франківськ, 2013. - 153 с. : іл., рис. - 142-153.
Abstract: Мета дисертаційної роботи полягає у підвищенні ефективності експлуатації різьбових з'єднань насосних штанг шляхом розроблення нових конструкцій та оцінки їх напружено-деформованого стану. Для досягнення поставленої мети необхідно: 1. Провести аналіз причин відмов різьбових з'єднань насосних штанг, існуючих методик оцінки розподілу навантажень по витках різьби та способів зменшення їх нерівномірності. 2. Удосконалити методику оцінки розподілу навантажень по витках різьби насосних штанг, для забезпечення максимального відтворення особливостей їх напружено-деформованого стану в експлуатаційних умовах. 3. Дослідити вплив граничних розмірів елементів нових та зношених різьбових з'єднань на їх напружено-деформований стан. Оцінити напружено-деформований стан різьбового з'єднання за умов сумісної дії моменту згвинчування, згину та осьового навантаження. 4.За результатами аналітичних та експериментальних досліджень вдосконалити конструкції різьбових з`єднань насосних штанг з метою підвищення ефективності їх експлуатації. 5. Провести апробацію отриманих наукових результатів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8952
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d491.pdf18.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.