Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8953
Title: Механіка шельфових нафтогазопроводів при укладанні, ремонті і експлуатації
Authors: Недбайло, О. М.
Keywords: підводні трубопроводи
просторове нелінійне деформування
стійкість
навантаження
напружено-деформований стан
подводные трубопроводы
пространственное нелинейное деформирование
устойчивость
нагрузки
напряженно-деформированное состояние
underwater pipelines
spatial nonlinear defonmation
steadiness
load
tensely-deformed state
Issue Date: 2004
Publisher: Херсон
Citation: Недбайло, Олексій Миколайович Механіка шельфових нафтогазопроводів при укладанні, ремонті і експлуатації : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 21.05.04 / О. М. Недбайло. - Херсон, 2004. - 176 с. - 165-175.
Abstract: Мета дисертаційної роботи - розробка методів алгоритмів числового дослідження нелінійного пружного деформування просторово криволінійних труб та трубчатих конструкцій в умовах шельфу. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 1. Розробка методів і алгоритмів числового розрахунку нелінійного пружного деформування просторово викривлених трубопроводів при дії довільно розташованих у просторі статичних або квазістатичних зосереджених, розподілених або моментних навантажень, викликаних кінематичним або деформаційним впливом шельфового середовища. 2. Розробка обчислювальних прикладних програм, що дозволяють оперативно вирішувати поставлені задачі з метою прийняття конструктивних та технологічних рішень. 3. Перевірка достовірності розроблених методів числовими і натурними експериментами. 4. Розв'язання прикладних задач механіки трубопроводів при їх укладанні, ремонті і експлуатації. 5. Розробка та впровадження на виробництві "Методики розрахунку напружено-деформованого стану просторово викривлених підводних трубопроводів". Об'єкт дослідження - шельфові нафтогазопроводи та їх елементи. Предмет дослідження - процеси укладання, експлуатації та ремонту підводних трубопроводів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8953
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d239.pdf121.52 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.