Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8955
Title: Оцінювання соціально-економічної ефективності системи корпоративного управління нафтогазовими підприємствами
Authors: Обельницька, Х. В.
Keywords: корпоративне управління
система корпоративного управління
нафтогазові підприємства
соціально-економічна ефективність системи корпоративного управління
інтегральний коефіцієнт соціально-економічної ефективності системи
корпоративного управління
синергетичний ефект аспектів системи корпоративного управління
корпоративное управление
система корпоративного управления
нефтегазовые предприятия
социально-экономическая эффективность системы корпоративного управления
интегральный коэффициент социально-экономической эффективности системы
корпоративного управления
синергический эффект аспектов системы корпоративного управления
corporate management
the system of corporate management
oil and gas enterprises
the social and economic efficiency of the corporate management system
the integral index of the social and economic efficiency of the corporate management
system
the synergetic effect of the aspects of the corporate management system
Issue Date: 2016
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Обельницька, Христина Володимирівна Оцінювання соціально-економічної ефективності системи корпоративного управління нафтогазовими підприємствами : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 27.12.16 / Х. В. Обельницька. - Івано-Франківськ, 2016. - 250 с. : рис., табл. - 182-199.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є удосконалення і подальший розвиток теоретико-методичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо системи корпоративного управління та оцінювання її соціально-економічної ефективності для нафтогазових підприємств. Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких завдань: - науково узагальнити та уточнити теоретичні підходи до визначення змістового апарату системи корпоративного управління підприємством; - сформувати концептуальні аспекти ефективності системи корпоративного управління підприємством; - удосконалити науково-методичний підхід до оцінювання соціально-економічної ефективності системи корпоративного управління підприємством; - розробити модель оцінювання ефективності системи корпоративного управління на основі обґрунтованих соціально-економічних показників; - розробити інтегральний показник соціально-економічної ефективності системи корпоративного управління за допомогою таксономічного аналізу; - визначити синергетичний ефект соціального та економічного аспектів ефективності системи корпоративного управління; - обґрунтувати напрями внутрішнього контролю функціонування системи корпоративного управління нафтогазовими підприємствами в контексті оцінювання її соціально-економічної ефективності.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8955
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d596.pdf107.59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.