Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8956
Title: Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва
Authors: Орфанова, М. М.
Keywords: нафтогазова промисловість
поводження з відходами
оптимізація
утилізація
нафтошлам
нефтегазовая промышленность
обращение с отходами
оптимизация
утилизация
нефтешлам
oil and gas industry
approach to wastes
optimization
utilization
Issue Date: 2008
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Орфанова, Марія Михайлівна Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 16.04.08 / М. М. Орфанова. - Івано-Франківськ, 2008. - 215 с. - 180-215.
Abstract: Мета дослідження полягає у розробці заходів підвищення екологічної безпеки нафтогазового виробництва на основі удосконалення методів та засобів зменшення об'ємів відходів на підприємстві. Для досягнепоставленої мети вирішуються наступні завдання: - аналіз сучасних засобів і методів зменшення відходів нафтогазової галузі; - аналітичні дослідження вибору оптимального варіанту зменшення об'ємів відходів на нафтогазових підприємствах; - розробка та апробація методу вибору оптимального варіанту поводження з відходами на прикладі нафтошламів нафтогазовидобувних управлінь (НГВУ) і газопереробного заводу (ГПЗ); - експериментальні дослідження з переробки нафтошламів і розробка технічних засобів для їх практичної реалізації; - розробка та апробація інформаційно-аналітичної системи поводження з відходами нафтогазового комплексу. Об'єктом дослідження є підвищення рівня екологічної безпеки нафтогазових підприємств, спрямоване на запобігання нагромадженню відходів. Предметом дослідження є методи та засоби вдосконалення природоохоронної діяльності у напрямку зменшення об'ємів відходів на нафтогазових підприємствах.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8956
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d323.pdf135.48 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.