Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8957
Title: Удосконалення технології видобування високов’язких нафт струминними насосами з використанням кавітаційних процесів
Authors: Якимечко, Я. Я.
Зайцев, О. М.
Чудик, І. І.
Фем’як, Я. М.
Федик, О. М.
Issue Date: 2022
Publisher: Дрогобич:«Посвіт»
Citation: Удосконалення технології видобування високов’язких нафт струминними насосами з використанням кавітаційних процесів : Монографія / Я. Я. Якимечко, О. М. Зайцев, І. І. Чудик [та ін.]. - Дрогобич : Посвіт, 2022. - 140 с. - ISBN 978-617-8003-70-8.
Abstract: Проведено теоретичні дослідження пульсаційно-хвильових явищ, зокрема кавітації, яку штучно створюють в потоці робочої рідини при проходженні нею через гідродинамічний кавітатор. Експериментально визначено характер пульсацій потоку робочої рідини. Встановлено, що виникнення кавітації на виході з гідродинамічного кавітатора спричиняє руйнування просторової структури високов’язкої нафти, розривання її полімолекулярних ланцюгів і призводить до зниження її в’язкості. Удосконалено технологію видобування високов’язких нафт струминними насосами з розділеними робочими потоками з використанням енергії, що створюються кавітаційними коливаннями. Монографія розрахована на науковців, викладачів і фахівців нафтогазового профілю та здобувачів другого й третього рівнів вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології».
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8957
ISBN: 978-617-8003-70-8.
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7361s.pdf7.4 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.