Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8961
Title: Управління логістичним потоком на газотранспортних підприємствах
Authors: Писар, Н. Б.
Keywords: логістичний потік
логістична стратегія
логістична система
запас
логістичні витрати
логістичне управління
ефективність логістичної системи
логистический поток
логистическая стратегия
логистическая система
запас
логистические расходы
логистическое управление
эффективность логистической систем
a logistic stream
logistic strategy
logistic system
supply
logistic charges
logistic management
efficiency of the logistic system
Issue Date: 2009
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Писар, Надія Богданівна Управління логістичним потоком на газотранспортних підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічноіі діяльності)" : Дата захисту 09.12.09 / Н. Б. Писар. - Івано-Франківськ, 2009. - 230 с. - 216-230.
Abstract: Метою дослідження є розробка теоретичних та практичних підходів до управління логістичним потоком на газотранспортних підприємствах на основі узагальнення специфіки їх діяльності та аналізу практики використання існуючих концепцій управління. Досягнення визначеної мети дослідження зумовило необхідність постановки та вирішення необхідних теоретичних та практичних завдань: - уточнити понятійний апарат логістичного управління; - визначити стан, основні недоліки і тенденції розвитку ринку газу в Україні для пошуку стратегічних напрямків підвищення його функціонування; - проаналізувати основні показники, що характеризують результати діяльності та витрати підприємств газотранспортної системи для окреслення шляхів удосконалення їх роботи; - дослідити взаємозв’язки функціональних можливостей логістичного каналу, логістичного ланцюга та логістичної мережі з функціональними характеристиками газотранспортної системи для здійснення інноваційного проектування координації руху газопотоку; - розробити моделі прогнозування обсягів запасу газу в ПСГ, які б враховували сезонний характер функціонування логістичного потоку в системі газотранспортного підприємства для прийняття ефективних управлінських рішень; - розробити адаптивні моделі управління логістичним потоком для реалізації завдань інтеграційного підходу до його управління та окреслення стратегічних орієнтирів діяльності газотранспортного підприємства. Об’єктом дослідження є процеси управління логістичним потоком на газотранспортних підприємствах. Предметом дослідження є сукупність теоретичних і методичних положень, що складають основу для формування ефективної моделі управління логістичним потоком на газотранспортних підприємствах. Об’єктом дослідження є процеси управління логістичним потоком на газотранспортних підприємствах. Предметом дослідження є сукупність теоретичних і методичних положень, що складають основу для формування ефективної моделі управління логістичним потоком на газотранспортних підприємствах.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8961
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d346.pdf15.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.