Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8962
Title: Економічний механізм розробки нафтогазовидобувними підприємствами родовищ вуглеводнів на пізній стадії експлуатації
Authors: Петрунчак, І. М.
Keywords: завершальна стадія родовищ вуглеводнів
методи підвищення нафтовилучення
залишкові запаси вуглеводнів
низькодебітні свердловини
собівартість видобування
собівартість видобування нафти
ціноутворення у нафтогазовидобуванні
система оподаткування
економічний механізм
завершающая стадия эксплуатации месторождений углеводородов
методы повышения нефтеизвлечения
остаточные запасы углеводородов
низкодебитные скважины
себестоимость добычи нефти
ценобразование в нефтегазодобыче
система налогообложения
экономический механизм
the final stage of hydrocarbonates deposits operation
methods of oil extraction improvement
residual hydrocarbon reserve
low flow rate wells
pricing in oil and gas
taxes
economic mechanis
Issue Date: 2014
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Петрунчак, Ірина Михайлівна Економічний механізм розробки нафтогазовидобувними підприємствами родовищ вуглеводнів на пізній стадії експлуатації : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 27.11.14 / І. М. Петрунчак. - Івано-Франківськ, 2014. - 243 с. : рис., табл. - 185-203.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є узагальнення й розвиток теоретико-методичних засад підвищення ефективності діяльності нафтогазовидобувних підприємств при розробці нафтових родовищ на пізній стадії експлуатації. Відповідно до мети визначено такі основні завдання дослідження: - удосконалити класифікацію факторів, що визначають ефективність та особливості розробки нафтових родовищ на пізній стадії експлуатації; - здійснити аналіз фонду низькодебітних свердловин та розробити економічно обґрунтовані критерії їх експлуатації; - розвинути методи прогнозування собівартості видобування вуглеводневих ресурсів; - розробити науково-обґрунтовані підходи до вдосконалення системи ціноутворення на вуглеводневі ресурси; - удосконалити систему оподаткування при освоєнні залишкових запасів нафтових родовищ; - розробити економічний механізм освоєння залишкових запасів вуглеводнів нафтогазовидобувними підприємствами. Об'єктом дослідження є процеси виробничої діяльності нафтогазовидобувних підприємств при розробці родовищ вуглеводнів на пізній стадії експлуатації. Предметом дослідження є теоретико-методичні положення та практичні аспекти формування економічного механізму освоєння залишкових запасів вуглеводнів нафтогазовидобувними підприємствами.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8962
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d526.pdf15.27 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.