Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8963
Title: Закономірності деформації і руйнування морських трубопроводів при статичному та низькочастотному навантаженні
Authors: Побережний, Л. Я.
Keywords: морські трубопроводи
низькочастотна втома
корозійна втома
руйнування трубопроводів
конструкційна міцність
деформаційна область
електродний потенціал
кінетика деформації
поверхня руйнування
зварне з’єднання
морские трубопроводы
низкочастотная усталость
коррозионная усталость
разрушение трубопроводов
конструкционная прочность
деформационная область
электродный потенциал
кинетика деформации
поверхность разрушения
сварное соединение
submarine pipelines
low frequency fatigue
corrosion fatigue
pipeline failure
construction toughness
deformation area
electrode potential
kinetics of deformation
fracture surface
welded join
Issue Date: 2002
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Побережний, Любомир Ярославович Закономірності деформації і руйнування морських трубопроводів при статичному та низькочастотному навантаженні : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" : Дата захисту 11.12.02 / Л. Я. Побережний. - Івано-Франківськ, 2002. - 200 с. - 177-195.
Abstract: Створення розширеної інженерної методики та встановлення закономірностей деформації і руйнування матеріалу морських трубопроводів при статичному та низькочастотному навантаженні з урахуванням впливів структури, масштабного фактору, концентрації напружень, частоти навантаження, асиметрії циклу напружень, агресивності середовища, а також комбінації цих впливів з метою підвищення їх конструкційної міцності, надійності в експлуатації та довговічності. Досягнення мети вимагає розв’язання таких задач: 1. Розробка конструкцій та типової технології виготовлення експериментальних зразків-моделей і створення автоматизованої випробовувальної системи з ЕОМ для комплексних досліджень в кінетиці деформації, руйнування, електродного потенціалу матеріалу трубопроводу в робочих середовищах, а також сканованих поверхонь зламів, забезпечуючи імітацію умов навантаження елемента трубопроводу. 2. Встановлення закономірностей деформування матеріалу різних ділянок трубопроводу в статиці з урахуванням фактору часу та визначення стандартних і нестандартних фізико-механічних характеристик з метою прогнозування деформівної та несучої здатності елемента або конструкції трубопроводу в цілому. 3. Розкриття кінетичних особливостей деформації та руйнування матеріалу трубопроводу при низькочастотному малоцикловому та багатоцикловому навантаженні у повітрі в залежності від структури та концентрації напружень. 4. Виявлення загальних закономірностей впливу морської води та одночасного впливу корозійного середовища і концентрації напружень або частоти навантаження на циклічну міцність і довговічність матеріалу трубопроводу, а також паралельне дослідження кінетики деформації та електродного потенціалу основного металу та зварного з’єднання труб. 5. Розробка способів прискореної оцінки границі витривалості та корозійної витривалості матеріалу трубопроводу при низькочастотному навантаженні, виходячи з отриманих експериментальних результатів та їх графічної і аналітичної інтерпретації. 6. Прогнозування втомної та корозійно-втомної міцності елемента трубопроводу при асиметричних циклах за діаграмами граничних напружень.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8963
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d205.pdf11.25 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.