Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8964
Title: Система контролю теплових і акустичних характеристик динамічних випромінювачів звуку
Authors: Піндус, Н. М.
Keywords: теплові і акустичні характеристики
динамічний випромінювач звуку
система контролю
акустична система
температурне поле
тепловые и акустические характеристики
динамический излучатель звука
система контроля
акустическая система
температурное поле
heat and acoustic features
sound radiators
system of the cheking
acoustic system
warm-up field
Issue Date: 2004
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Піндус, Наталія Миколаївна Система контролю теплових і акустичних характеристик динамічних випромінювачів звуку : дис. ... канд. техн. наук ; спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 15.04.04 / Н. М. Піндус. - Івано-Франківськ, 2004. - 227 с. - 158-171.
Abstract: Метою роботи є розробка системи контролю теплових і акустичних характеристик динамічних випромінювачів звуку, яка б дозволяла створювати електродинамічні засоби з високими акустичними характеристиками. Для реалізації даної мети сформульовані такі задачі: 1) дослідити теплові характеристики динамічних випромінювачів звуку, встановити їх взаємозв’язок з акустичними; 2) обгрунтувати методики та проведення експериментальних досліджень температурного поля випромінювача; 3) дослідити вплив потужності акустичного випромінювання на нагрівання звукової котушки; 4) розробити математичну модель, яка б пов’язувала теплові та акустичні характеристики випромінювачів звуку. 5) розробити випромінювач з покращеними характеристиками шляхом зміни його теплових параметрів; 6) здійснити експериментальні дослідження випромінювача з покращеними характеристиками; 7) розробити акустичну систему з покращеними якісними характеристиками; 8) оцінити метрологічні характеристики системи контролю. Об’єкт дослідження - теплотехнічні процеси при роботі динамічних випромінювачів звуку. Предмет дослідження - інформативні електричні, акустичні та теплові параметри випромінювачів звуку і математичні моделі їх взаємодії. Методи дослідження. Теоретичні дослідження базуються на методах математичного моделювання, теорії похибок, методах математичної обробки результатів експериментальних досліджень, методах електромеханічних аналогій.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8964
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d236.pdf13.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.