Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8966
Title: Зменшення енерговитратності трубопровідного транспорту нафти шляхом впливу на її реологічні властивості
Authors: Пилипів, Л. Д.
Keywords: нафтопровід
реологія
транспортабельні властивості
протитурбулентна присадка
депресатор
розріджувач
енерговитратність
нефтепровод
реология
транспортабельные свойства
противо-турбулентная присадка
депрессатор
разбавитель
энергозатраты
oil pipeline
rheology
transport characteristics
drag reduce agent
depressor
diluent
power output
Issue Date: 2007
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Пилипів, Любомир Дмитрович Зменшення енерговитратності трубопровідного транспорту нафти шляхом впливу на її реологічні властивості : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтозазопроводи, бази і сховища" : Дата захисту 20.03.07 / Л. Д. Пилипів. - Івано-Франківськ, 2007. - 205 с. - 157-167.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розробка мето¬дів оцінювання впливу реологічних характеристик малов’язких і високов’язких нафт на їх транспортабельні властивості та енерговитратність трубопровідного транспорту. Відповідно до мети були визначені наступні задачі досліджень: - встановити експериментальним шляхом вплив додавання депресатора і розріджувача на закономірності зміни реологічних характеристик і транспортабельних властивостей високов'язкої долинської нафти у робочому діапазоні температур та одержати математичні моделі залежності реологічних параметрів нафти, що містить депресатор або розріджувач, від температури та концентрації; - експериментально дослідити вплив протитурбулентної присадки на закономірності зміни реологічних характеристик і транспортабельних властивостей малов’язкої російської нафти у робочому діапазоні температур та одержати математичні моделі залежності реологічних параметрів нафти з протитурбулентною присадкою від температури та концентрації присадки; - шляхом проведення теоретичних досліджень виявити взаємозв’язок між реологічними властивостями високов’язкої нафти, транспортабельні властивості якої покращені розріджувачем або депресатором, і зменшенням енерговитратності перекачування її нафтопроводом; - шляхом обробки даних промислових перекачувань виявити взаємозв’язок між концентрацією протитурбулентної присадки, режимом перекачування малов’язкої нафти і зменшенням енерговитратності її трубопровідного транспорту; - виконати апробацію розроблених методів шляхом виконання технологічних розрахунків нафтопроводів України, що перекачують малов’язкі і ви- соков’язкі нафти, і співставлення розрахованих і фактичних параметрів їх роботи.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8966
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d296.pdf12.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.