Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8967
Title: Розроблення методу і системи контролю технічного стану насосних агрегатів систем підтримання пластових тисків на нафтових родовищах
Authors: Паньків, Ю. В.
Keywords: ехнічний стан
технічна діагностика
відцентровий насосний агрегат
підтримання пластового тиску
відмови
дефекти
діагностична ознака
техническое состояние
техническая диагностика
центробежный насосный агрегат
поддержание пластового давления
отказы
дефекты
диагностический признак
technical state
technical diagnostics
centrifugal pump aggregate
stratum pressure support
refusals
defects
diagnostical value
Issue Date: 2009
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Паньків, Юрій Володимирович Розроблення методу і системи контролю технічного стану насосних агрегатів систем підтримання пластових тисків на нафтових родовищах : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" : Дата захисту 26.03.10 / Ю. В. Паньків. - Івано-Франківськ, 2009. - 195 с. - 163-174.
Abstract: Розроблення методу та системи контролю технічного стану насосних агрегатів, за допомогою яких можна підвищити надійність та ефективність їх експлуатації. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: - визначити причини та фактори, що зумовлюють виникнення дефектів та відмов ВНА, розглянути його конструктивні особливості як об’єкта контролю та провести аналіз задачі контролю технічного стану ВНА; - провести аналітичні дослідження ВНА з використанням основних положень віброакустичної діагностики машин. - розробити методичне, технічне та програмне забезпечення експериментальних досліджень методу контролю стану ВНА; - розробити метод контролю технічного стану ВНА та провести його; - розробити апаратні та програмні засоби для контролю технічного стану ВНА. Об’єктом досліджень є процес зміни технічного стану відцентрового насосного агрегату, викликаний розвитком дефектів його елементів і вузлів, що призводить до зниження ефективності роботи ВНА та виникнення аварійних ситуацій. Предмет дослідження - віброакустичні методи і технічні засоби контролю стану ВНА систем ППТ.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8967
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d356.pdf13.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.