Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8968
Title: Економетричний супровід стратегічного управління нафтогазовими підприємствами
Authors: Побігун, С. А.
Keywords: економетричний супровід
стратегічне управління
сталий розвиток
ефективність стратегічного управління
стратегія сталого розвитку підприємства
економетричні дослідження
эконометрическое сопровождение
стратегическое управление
устойчивое развитие
эффективность стратегического управления
стратегия устойчивого развития предприятия
эконометрические исследования
econometric support
strategic management
stable development
the efficiency value of strategic management
the stable development of the enterprise strategy
econometric studies
Issue Date: 2012
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Побігун, Сергій Андрійович Економетричний супровід стратегічного управління нафтогазовими підприємствами : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 22.05.13 / С. А. Побігун. - Івано-Франківськ, 2012. - 265 с. : рис., табл. - 199-221.
Abstract: Метою дослідження є розробка та обгрунтування теоретико-методичних і практичних рекомендації щодо економетричного супроводу процесу стратегічного управління нафтогазовими підприємствами, заснованому на принципах сталого розвитку. Відповідно з метою в роботі розглядаються такі завдання: - уточнити зміст поняття «стратегічне управління підприємством», виявити особливості окремих етапів процесу його здійснення відповідно до змін умов функціонування нафтогазових підприємств; - провести аналіз характерних умов функціонування вітчизняних нафтогазових підприємств на основі вивчення досвіду використання технологій стратегічного управління нафтогазовими підприємствами з видобутку і переробки вуглеводневої сировини провідних країн світу; - дослідити та узагальнити існуючі методичні підходи до оцінювання ефективності стратегічного управління підприємством; - визначити можливість використання економетричних методів, моделей та інструментів в стратегічному управлінні підприємством; - розробити елементи та структуру економетричного супроводу, визначити його місце в процесі стратегічного управління нафтогазовими підприємствами та обґрунтувати доцільність запровадження для спрощення прийняття та обґрунтування стратегічних управлінських рішень; - сформулювати методичні підходи з формування і впровадження моделі стратегічного управління в умовах сталого розвитку з використанням системи економетричного супроводу; - розробити модель оцінювання ефективності стратегічного управління в критеріях сталого розвитку на основі економетричних методів та інструментів; - оцінити ефективність стратегічного управління нафтогазовими підприємствами та продемонструвати можливість застосування економетричного супроводу в практиці управління.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8968
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d474.pdf16.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.