Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8969
Title: Вплив передексплуатаційних навантажень в процесі укладання на ресурс безпечної експлуатації морських трубопроводів
Authors: Пиріг, Т. Ю.
Keywords: морські трубопроводи
передексплуатаційне навантаження
корозійна втома
кінетика деформації
поверхня руйнування
відносний ресурс безпечної експлуатації
морские трубопроводы
предэксплуатационная нагрузка
коррозионная усталость
кинетика деформации
поверхность разрушения
относительный ресурс безопасной эксплуатации
subsea pipelines
preoperational load
corrosion fatigue
kinetic of deformation
fracture surface
relative resource of safe operation
Issue Date: 2013
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Пиріг, Тарас Юрійович Вплив передексплуатаційних навантажень в процесі укладання на ресурс безпечної експлуатації морських трубопроводів : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища" : Дата захисту 20.11.13 / Т. Ю. Пиріг. - Івано-Франківськ, 2013. - 188 с. : рис., табл. - 170-185.
Abstract: Метою роботи є дослідження впливу передексплуатаційних навантажень в процесі укладання на ресурс безпечної експлуатації та несучу здатність морських трубопроводів. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 1. Розширення методики моделювання та розробка методики оцінки впливу передексплуатаційних навантажень в процесі укладання на ресурс безпечної експлуатації морських трубопроводів. 2. Встановлення закономірностей впливу передексплуатаційних навантажень на фізико-механічні характеристики матеріалу морських трубопроводів. 3. Вивчення впливу передексплуатаційних навантажень на втомні та корозійно-втомні характеристики сталі трубопроводу. 4. Дослідження деформаційної поведінки матеріалу трубопроводу на повітрі та в середовищі морської води для визначення впливу передексплуатаційних навантажень на ресурс безпечної експлуатації трубопроводу. 5. Вивчення впливу передексплуатаційних навантажень на електрохімічну поведінку матеріалу трубопроводу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8969
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d498.pdf11.62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.