Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8974
Title: Формування механізму управління мотивацією праці менеджерів на нафтогазових підприємствах
Authors: Попадинець, І. Р.
Keywords: механізм управління
мотивація праці
мотиваційний потенціал менеджерів
оцінювання мотивації праці менеджерів
показники системи мотивації праці менеджерів
обмеження мотивації праці менеджерів
холістичний підхід
матричний підхід
рівень управління та ефективності мотивації праці менеджерів
механизм управления
мотивация труда
мотивационный потенциал менеджеров
оценка мотивации труда менеджеров
показатели системы мотивации труда менеджеров
ограничения мотивации труда менеджеров
холистический подход
матричный подход
уровень управления и эффективности мотивации труда менеджеров
mechanism of management
motivation of work
motivational potential of managers
evaluation of work motivation of managers
indicators of system of work motivation of managers
limitations in motivation
holistic approach
matrix approach
level of management and effectiveness of work motivation of managers
Issue Date: 2016
Publisher: Івано-Франківськ
Citation: Попадинець, Ірина Романівна Формування механізму управління мотивацією праці менеджерів на нафтогазових підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" : Дата захисту 31.01.17 / І. Р. Попадинець. - Івано-Франківськ, 2016. - 298 с. - 197-216.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є наукове обґрунтування теоретико-методичних і прикладних засад управління мотивацією праці менеджерів та забезпечення її ефективності. Відповідно до мети дослідження в дисертаційній роботі поставлено і вирішено наступні завдання: - систематизувати теоретичні напрацювання щодо механізму управління мотивацією праці менеджерів; - розробити структурно-логічну схему механізму управління мотивацією праці менеджерів та визначення теоретичних засад його формування та функціонування; - розвинути теоретико-методичні засади щодо оцінювання мотивації праці менеджерів; - розробити комплексний методичний підхід до оцінювання рівня мотивації праці менеджерів; - удосконалити інструментарій оцінювання мотивації праці менеджерів; - провести системну оцінку мотивації праці менеджерів нафтогазових підприємств; - формалізувати механізм управління мотивацією праці менеджерів на основі холістичного підходу; - обґрунтувати методику оцінювання й прогнозування ефективності механізму управління мотивацією праці менеджерів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8974
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d601.pdf20 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.