Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8975
Title: Кавітаційне очищення природних і стічних вод від органічних та біологічних забруднень
Authors: Предзимірська, Л. М.
Keywords: стічні води
поверхневі води
кавітація
газ
мікроорганізми
знезараження
органічні речовини
температура
тиск
сточные воды
поверхностные воды
кавитация
газ
микроорганизмы
обеззараживание
органические вещества
температура
давление
wastewater
natural water
cavitation
gas
bacteria
disinfection
organic matter
temperature, pressure
Issue Date: 2015
Publisher: Львів
Citation: Предзимірська, Леся Михайлівна Кавітаційне очищення природних і стічних вод від органічних та біологічних забруднень : дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" : Дата захисту 28.05.15 / Л. М. Предзимірська. - Львів, 2015. - 199 с. : іл., рис., табл. - 165-193.
Abstract: Метою дисертаційної роботи є розроблення заходів підвищення екологічної безпеки промислових виробництв шляхом створення основ кавітаційної технологи очищення стічних вод від органічних і біологічних забруднень та устаткування для її реалізації. Для досягнення поставленої мети необхідно було викопати наступні завдання: - здійснити аналіз сучасного стану та виокреми ти основні джерела екологічної небезпеки довкіллю від діяльності широко розповсюджених підприємств переробки сільськогосподарської продукції та харчової промисловос ті; - дослідити ефективність впливу кавітаційної обробки па динаміку процесу інактивації мікроорганізмів (МО) поверхневих водойм па прикладі бактерій роду Sarcina, Bacillus, Diplococcus, Pseudomonas; - дослідити втілив барботування газів різної природи у кавітаційну зону обробки на показники якості очищення стічних вод із органічними та біологічними забрудненнями (па прикладі стоків молокозаводу та пивзаводу); - встановити оптимальні технологічні параметри кавітаційної обробки стічних вод в атмосфері найбільш ефективного газу; - створити математичні моделі процесів окиспенпя органічних домішок та знезараження МО в кавітаційному полі; - розробити технологію кавітаційного очищення природних та стічних вод від органічних та біологічних забруднень, провести її випробування з метою подальшого промислового використання. Об'єкт досліджень - процес очищення стічних та поверхневих вод від органічних та біологічних забруднень. Предмет досліджень - кавітаційне окиснення органічних речовин та знезараження мікроорганізмів с тічних та природних вод в атмосфері різних газів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/8975
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
d545.pdf15.99 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.